Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2017-05

RK-29-2017-05.doc  RK-29-2017-05pr01.doc  RK-29-2017-05pr02.doc  RK-29-2017-05pr02upr1.doc  RK-29-2017-05pr03.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-29-2017-05
NázevVeřejná zakázka na stavební práce: II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043
Zpracoval L. Procházková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043 , která spočívá v provedení rekonstrukce mostu ev. č. 602-043. Zakázka bude zadána v nadlimitním režimu jako otevřené řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-29-2017-05, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043 v souladu s materiálem RK-29-2017-05, př. 1;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-29-2017-05, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka,
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043 formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-29-2017-05, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-29-2017-05, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-29-2017-05, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz