Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-60

RK-25-2017-60.doc  RK-25-2017-60pr01.doc  RK-25-2017-60pr02.doc  RK-25-2017-60pr03.pdf  RK-25-2017-60pr04.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-25-2017-60
NázevDotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval J. Merunková, L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení dalšího souhrnu žádostí o poskytnutí dotací na novou drobnou lesní techniku pro vlastníky, nebo nájemce lesa o minimální velikosti 5 ha, maximálně 50 ha lesního majetku, který se nachází na území Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo na svém jednání dne 9. 5. 2017 schválilo usnesením č. 0225/03/2017/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku (dále jen Zásady ).
Na realizaci Zásad se podílí odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ ) a odbor regionálního rozvoje (dále jen ORR ). ORR zajišťuje konzultaci, výběr a kontrolu správnosti podaných žádostí. OŽPZ zajišťuje vložení žádostí do systému, přípravu podkladů materiálů pro samosprávné orgány, distribuci smluv k žadatelům, vložení smluv do registru ve spolupráci s oddělením právním a krajského živnostenského úřadu, kontrolu u žadatelů v terénu a ve spolupráci s odborem ekonomickým proplacení žádostí.
Návrh řešení Žádosti byly ve vzájemné spolupráci ORR a OŽPZ posouzeny, OŽPZ radě kraje navrhuje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu
RK-25-2017-60, př. 1 - neveřejná příloha, odůvodnění neveřejné přílohy je uvedeno v příloze č. RK-25-2017-60, př. 4,
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu
RK-25-2017-60, př. 2 - neveřejná příloha, odůvodnění neveřejné přílohy je uvedeno v příloze RK-25-2017-60, př. 4 - jde o pět žadatelů, kterým je dotace nepřiznána. Čtyři žadatelé nesplnili podmínky minimálních nákladů (z nichž jeden podal fakturu i na jiný subjekt) a jeden dosáhl naplnění částky de minimis ve výši 15 000 EU,
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-25-2017-60, př. 3.
Žadatelé, kterým dotace nebude poskytnuta, budou odborem životního prostředí a zemědělství vyrozuměni Oznámením o neposkytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje: Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k návrhu usnesení.
Odbor informatiky: položky byly zaevidovány v systému e-Dotace ZZ02107.03.0001- ZZ02107.03.0075
Ekonomický odbor nemá připomínky. Aktuální stav rezervy v kapitole Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství určené na potřeby vlastníků lesů činí 12 327 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu
RK-25-2017-60, př. 1;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu
RK-25-2017-60, př. 2;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-25-2017-60, př. 3.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz