Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-54

RK-25-2017-54.doc  RK-25-2017-54pr01.pdf  RK-25-2017-54pr02.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-25-2017-54
NázevProjekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Böhmová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen Smlouva SFŽP ) k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina a předložení třetí monitorovací zprávy projektu.
Kraj Vysočina realizuje projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina na základě projektové žádosti podané v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0116/03/2016/RK ze dne 19. 1. 2016 ( Rada kraje rozhoduje realizovat projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina dle materiálů RK-03-2016-41, př. 1 a RK-03-2016-41, př. 2; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2016-41, př. 1; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektovou žádost projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina ).
Na základě podané projektové žádosti bylo vydáno dne 15. 7. 2016 Rozhodnutí č. 00041662 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, které nastavuje obecné podmínky čerpání dotace. Následně ORR zpracoval doklady pro uzavření Smlouvy, ve smyslu Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Smlouva SFŽP (viz RK-25-2017-54, př. 1) určuje již konkrétní podmínky důležité pro úspěšnou realizaci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina , zejména obsahuje údaje o projektu, tj. plán rozpočtu a financování, podávání monitorovacích zpráv o realizaci projektu a vyplácení prostředků SFŽP v souladu se schválenou žádostí, včetně udržitelnosti projektu a monitorovacích období, která jsou stanovena na tři měsíce. Až po uzavření smlouvy bude kraj oprávněn žádat o úhradu finančních prostředků ze SFŽP vynakládaných v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina . Kraj Vysočina obdržel návrh smlouvy dne 20. 6. 2017. Od té doby probíhalo intenzivní vyjednávání se SFŽP o výkladu některých navrhovaných smluvních ustanovení (zejména čl. V. návrhu smlouvy).
V materiálu RK-25-2017-54, př. 2 je předložena třetí monitorovací zpráva za období
1. 4. 2017 - 30. 6. 2017.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle materiálu RK-25-2017-54, př. 1.
ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu
RK-25-2017-54, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2017-54, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky dle materiálu RK-25-2017-54, př. 1;
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-25-2017-54, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2017-54, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 2017- 9- 29
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz