Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2017-23

RK-25-2017-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-25-2017-23
NázevNávrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuOdbor dopravy a silničního hospodářství v minulosti v rámci své činnosti rozpracoval některé investice (projektové dokumentace), které nebyly následně realizovány. V současné době jsou náklady na tyto investice zobrazeny na účtu 042 - nedokončený hmotný dlouhodobý majetek. Protože v těchto investicích nebude pokračováno, je potřeba přijmout řešení.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje usnesením rady kraje rozhodnout o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho vyřazení z účetní evidence. Konkrétně se jedná o tuto akci:
II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín (org. 97018) - hodnota 825 860,00 Kč. Jednalo se o zpracování projektové dokumentace - vyhledávací studie pro rekonstrukci silnic III/3507, II/350 a II/351.
Akce nebyla dále realizována z důvodu nedokončené majetkoprávní přípravy.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, jeho odepsání z účetní evidence a neuplatnění práva na náhradu škody ve výši 825 860,00 Kč.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz