Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2017 - 03.10.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
03Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
04Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
06Nadační příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
08Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
09Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
10Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
11Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2017
13Vyhodnocení fotosoutěže Příroda a krajina Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
14Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení, změna závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
15Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
16Podstatná změna č. II. projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
174. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
18Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
19Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Vrátka, z.s.
20Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2017
21Přijetí dotací z IROP na projekty silniční infrastruktury
22Pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci Odboru dopravy a silničního hospodářství.
23Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
24Zveřejnění záměru darování mostu
25Výkup pozemku v k. ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec
26Vypořádání průjezdního úseku silnice III/13421 v k. ú. Rácov a obci Batelov
27Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Černá
28Návrh na změnu usnesení č. 0022/01/2017/ZK
29Návrh na změnu usnesení 0675/13/2017/RK
30Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stařeč a k. ú. Kracovice
31Prodej pozemku v k. ú. Poříčí u Bolechova a obci Křelovice
32Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
33Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
34Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
35Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
36Darování a prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod
37Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Třebíč, M Curieových - rekonstrukce bytových jader a větracích jednotek
38Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
39Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ I
41Poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
42Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
43Návrh na stanovení odvodu z fondu investic Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384, do rozpočtu kraje a na provedení rozpočtového opatření
44Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti školství a dary vítězným školám soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO
45Uzavření smluv pro účast Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol v roce 2017
46Souhlas s prodejem instalovaného zdroje tepla pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
47Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
48Zpráva o projektu Connecting Regions AT-CZ a projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
49Návrh na poskytnutí finančního daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
50Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz