Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-45

RK-24-2017-45.doc  RK-24-2017-45pr01.doc  RK-24-2017-45pr02.pdf  RK-24-2017-45pr03.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-24-2017-45
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy zakládající pro Kraj Vysočina právo realizovat předmětnou stavbu.
Kraj Vysočina bude investorem novostavby obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků, který zahrnuje přeložku silnice II/602 s novým napojením na silnici II/353 okružní křižovatkou. Připravovaná stavba je v souladu s koridorem stanoveném v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Obchvat řeší vymístění tranzitní dopravy z obce Velký Beranov a místní části Nové Domky ve směru východ - západ (II/602 Velké Meziříčí - Jihlava) a ve směru sever - západ (D1, MÚK Velký Beranov - Jihlava) s pokračováním na v současné době připravovanou stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat , která zahrnuje jihovýchodní obchvat Jihlavy s možným pokračováním jižním směrem po silnici I/38 (E59 směr Znojmo) a II/405 (Brtnice, Třebíč). Přeložka silnice II/602 je navržena v kategorii S9,5/70. Celková délka přeložky silnice II/602 je 4,24886 km. Součástí stavby je i úprava stávající stykové křižovatky se silnicí III/0024 od Malého Beranova. Stavba zahrnuje i úpravu silnice II/353, která přivádí na trasu obchvatu dopravu z dálnice D1 a napojení na silnici II/602 je řešeno okružní křižovatkou a další vyvolané úpravy místních komunikací a nové napojení místní části Nové Domky zahrnující i úpravu hráze s vypouštěcím zařízením obecního rybníka.
Trvalý a dočasný zábor stavby je umístěný na pozemku Ředitelství silnic a dálnic ČR, se kterým je třeba uzavřít majetkoprávní smlouvu zakládající pro Kraj Vysočina práva potřebná pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro realizaci výše uvedené stavby.
Návrh řešení Pro možnost pokračování majetkoprávní přípravy navrhuje OM radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o provedení stavby na pozemek v rozsahu za podmínek smlouvy dle materiálu
RK-24-2017-45, př. 1.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o provedení stavby na pozemek v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu RK-24-2017-45, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 31. 10. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz