Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-24-2017-27

RK-24-2017-27.doc  RK-24-2017-27pr01.doc  RK-24-2017-27pr02.doc  RK-24-2017-27pr02a.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-24-2017-27
NázevSmlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením smlouvy ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady . Příspěvkové organizace Kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 Zásad oprávněny s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najímat majetek od jiných subjektů k zajištění účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 1 rok. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov:
Nájemní smlouva nájem prostor budovy školy a přilehlých pozemků dle materiálu
RK-24-2017-27, př. 1. Jedná se budovu školy a přilehlých pozemků. Tyto nemovitosti škola již dlouhodobě využívá ke své činnosti na základě nájemní smlouvy uzavřené 3. 8. 1992 ve znění jejích dodatků a to na dobu určitou 25-ti let za nájemné 10 000 Kč/rok. Vlastníkem nemovitostí a pronajímatelem je město Kamenice nad Lipou, nové nájemné je navrženo pronajímatelem v částce 36 000 Kč/rok. Doba nájmu je sjednávána na 10 let.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením smlouvy dle materiálu
RK-24-2017-27 př. 1.
StanoviskaOŠMS souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy. Jedná se o novou smlouvu, kterou se nahrazuje smlouva, jíž končí platnost začátkem srpna 2017.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-24-2017-27, př. 1.
Odpovědnost ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, odbor majetkový
Termín 3. 8. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz