Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-81

RK-20-2016-81.doc  RK-20-2016-81pr01.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-20-2016-81
NázevProjekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - smlouva o partnerství
Zpracoval M. Jelínek, A. Doležalová
PředkládáV. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení rady kraje č. 0861/17/2016/RK byl odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu udělen souhlas se zpracování projektové žádosti projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina a to v rámci Operačního programu potravinové a materiální po moci a výzvě č. 30_16_003. Projekt bude zaměřen na zajištění úhrady části nákladů za obědy dětí/žáků mateřských škol, základních škol, popř. žáků nižších stupňů víceletých gymnázií, ve věku od 3 do 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi, a to ve školním roce 2016/17.
V připravovaném projektu se počítá s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem s jednotlivými školami nebo školskými zařízeními, které se na základě plošné analýzy problematiky školního stravování zúčastní projektu. Vzor této smlouvy je součástí materiálu RK-20-2016-81, př. 1. Podmínkou výzvy je schválení vzoru smlouvy o partnerství radou kraje.
Návrh řešení Z důvodu potřeby uzavřít smlouvy o partnerství s jednotlivými partnery navrhujeme radě kraje schválit vzor smlouvy o partnerství dle materiálu RK-20-2016-81, př. 1 v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina .
StanoviskaStanovisko Oddělení právního a krajského živnostenského úřadu: stanovisko bude sděleno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
vzor smlouvy o partnerství dle materiálu RK-20-2016-81, př. 1 v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina dle výzvy č. 30_16_003 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
Odpovědnost OSV, OŠMS
Termín 2016- 6- 20
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz