Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-65

RK-20-2016-65.doc  RK-20-2016-65pr01.pdf  RK-20-2016-65pr02.pdf  RK-20-2016-65pr03.pdf  RK-20-2016-65pr04.pdf  RK-20-2016-65pr05.xls
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-20-2016-65
NázevDotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší dotaci na celoroční sportovní činnost mládeže prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Na základě Statutu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a Smlouvy o součinnosti (viz materiál RK-20-2016-65, př. 1 a materiál RK-20-2016-65, př. 2) je ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina sdruženo celkem deset zastřešujících sportovních organizací, které v rámci Kraje Vysočina zastupují téměř 36 000 členů z řad dětí a mládeže.
Členové Všesportovního kolegia požádali Kraj Vysočina o dotace na celoroční sportovní činnost svých členských organizací (viz materiály RK-20-2016-65, př. 3 - 4).
Od roku 2004 probíhala jednání o možnostech financování všesportovního kolegia a jeho členů a v roce 2006 byla poprvé realizována plošná podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina ve výši 4 000 000 Kč. V letech 2007 - 2009 byla z rozpočtu kraje vyčleněna částka 6 000 000 Kč, v roce 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 částka 4 000 000 Kč, v roce 2015 částka 6 718 568 Kč (včetně daru ve výši 2 718 568 Kč od ČOV), která byla poskytnuta jednotlivým členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. V rozpočtu kraje na rok 2016 je v kapitole Školství, mládeže a sportu vyčleněná částka 7 987 290 Kč (včetně daru ve výši 3 987 290 Kč od ČOV).
Návrh řešení OŠMS navrhuje poskytnout dotaci jednotlivým členským sdružením Všesportovního kolegia Kraje Vysočina v celkové výši 7 987 290 Kč. Na základě dohody všech členů Všesportovního kolegia Kraje Vysočina budou původní 4 000 000 Kč rozděleny tak, že 10% celkové částky bude rozděleno paušálně na všechny organizace sdružené ve všesportovním kolegiu a zbývajících 90% bude těmto organizacím rozděleno podle počtu členů z řad dětí a mládeže v jednotlivých organizacích. Dar ve výši 3 987 290 Kč od ČOV bude rozdělen mezi všechny organizace podle počtu členů z řad dětí a mládeže v jednotlivých organizacích. Vzhledem k výši celkové částky OŠMS navrhuje dotaci rozdělit přímo jednotlivým zastřešujícím organizacím nebo jejich nižším článkům. Podrobný rozpis, včetně navrhovaných částek, je v materiálu RK-20-2016-65, př. 5; dotace jsou evidovány v systému eDotace.
Dále OŠMS navrhuje uzavřít s jednotlivými organizacemi smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-20-2016-65, př. 3 - 4.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu, je na Podporu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina (ÚZ 00313) uvažováno s částkou 7 987 290 Kč (včetně daru od ČOV ve výši 3 987 290 Kč).

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01724.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2016 v celkové výši 559 036 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-20-2016-65, př. 5;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-65, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2016 v celkové výši 7 428 254 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-20-2016-65, př. 5;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-65, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz