Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-59

RK-20-2016-59.doc  RK-20-2016-59pr01.xls
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-20-2016-59
NázevNávrh na úpravu čerpání fondu investic Základní školy a Praktická školy Chotěboř na rok 2016
Zpracoval9 Návrh na úpravu čerpání fondu investic Základní školy a Praktická školy Chotěboř na rok 2016 pro: jednání rady kraje č. 20/2016 dne 7. 6. 2016 zpracovali: V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o schválení změny čerpání fondu investic u Základní školy a Praktické školy Chotěboř.
Usnesením č. 0715/14/2016/RK dne 19. 4. 2016 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2016 za odvětví školství dle materiálů RK-14-2016-58, př. 1 a RK-14-2016-58, př. 2. Jejich součástí byl plán tvorby a čerpání prostředků fondu investic (dále též FI ) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorby a čerpání prostředků rezervního fondu.
Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu čerpání fondu investic a rezervního fondu některých organizací.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic nebo celkový objem čerpání fondu investic.
Základní škola a Praktická škola Chotěboř (dále jen ZŠ ) žádá o schválení použití fondu investic v celkové výši 446 642 Kč na Dodávku a instalaci zvedacího a asistenčního systému pro imobilní žáky . ZŠ obdržela v rámci grantového řízení do svého vlastnictví v souladu s usnesením rady kraje č. 0218/05/2016/RK nadační příspěvek na realizaci této akci ve výši 400 000 Kč, který je zdrojem fondu investic.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje udělit souhlas se změnou čerpání fondu investic Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 na rok 2016 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle příloh RK-20-2016-59, př. 1,
StanoviskaMajetkový odbor: Proti záměru školy nemá odbor majetkový námitek.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s úpravou čerpání fondu investic Základní školy a Praktické školy Chotěboř, IČO 70836329, na rok 2016 dle materiálu RK-20-2016-59, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Praktické školy Chotěboř
Termín průběžně do konce roku 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz