Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-55

RK-20-2016-55.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-20-2016-55
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
Zpracoval5 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava pro: jednání rady kraje č. 20/2016 dne 7. 6. 2016 zpracovali: H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 6. 1. 2016 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o:
* Nákladní skříňové auto Avia A21.1F Furgon registrační značky JI 90-44 pořízené v roce 1990, inventární číslo 64450005, pořizovací cena 112 823,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* Osobní automobil Škoda Forman registrační značky JID 65-42 pořízený v roce 1992, inventární číslo 64440010, pořizovací cena 173 005,30 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Automobily jsou ve špatném technickém stavu, nemají platné osvědčení o technické způsobilosti. Jsou značně zkorodované a nevyhovují emisním normám. Registrační značky jsou uloženy v depozitu. Osobní automobil Škoda Forman sloužil dlouhodobě jako učební pomůcka. Vozidla nebyla nabídnuta prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím k dalšímu využití z důvodu velmi špatného technického stavu
a jejich stáří. Škola navrhuje ekologickou likvidaci.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nákladního skříňového auta Avia A21.1F Furgon registrační značky JI 90-44 pořízeného v roce 1990, inventární číslo 64450005, pořizovací cena 112 823,50 Kč, zůstatková cena 0 Kč a osobního automobilu Škoda Forman registrační značky JID 65-42 pořízeného v roce 1992, inventární číslo 64440010, pořizovací cena 173 005,30 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava dle materiálu RK-20-2016-55.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz