Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-50

RK-20-2016-50.doc  RK-20-2016-50pr01.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-20-2016-50
NázevFOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
Zpracoval R. Sýkora, S. Holbová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu projektů prorodinné a seniorské politiky obcí na území Kraje Vysočina. V rámci programu budou žadatelům poskytovány dotace na krytí nákladů neinvestičního charakteru na podporu zlepšování životních podmínek rodin i seniorů na komunální úrovni, zejména na podporu mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracovního života, zapojování seniorů do aktivního života, informační a koncepční činnosti. Jeho opětovné vyhlášení je jedním z kroků, které naplňují schválenou koncepci rodinné politiky (schválena v červnu 2012). Program upřednostňuje podporu obcí, které vytvoří a schválí koncepční dokument rodinné a seniorské politiky, vyčlení finanční prostředky na jeho realizaci a budou mít záměr zúčastnit se soutěže Obec příznivá rodině. Preferovány budou také projekty, které počítají s udržitelností aktivit. Zohledňována bude rovněž spolupráce obcí s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny nebo seniorů a dalšími aktéry v této oblasti. Předmětná podpora rodin a seniorů se řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Z toho důvodu je grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí opakovaně zahrnován do alokace Fondu Vysočiny.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 1,3 mil. Kč na podporu prorodinné a seniorské politiky obcí. Výzva grantového programu je připojena v materiálu RK-20-2016-50, př. 1.
Grantový program předpokládá výši dotací v rozpětí od 40 do 150 tis. Kč a spoluúčast obce ve výši 50 %. Žadatel může podat pouze jeden projekt.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Stanovisko odboru informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - FV 01740.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016 dle materiálu RK-20-2016-50, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz