Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-49

RK-20-2016-49.doc  RK-20-2016-49pr01.doc  RK-20-2016-49pr02.doc  RK-20-2016-49pr03.doc  RK-20-2016-49pr04.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-20-2016-49
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
Zpracoval S. Holbová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraji Vysočina byly stejně jako v předchozím kalendářním roce doručeny individuální žádosti měst o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou.
Provoz Senior Pointu v Pelhřimově realizuje Město Pelhřimov ve spolupráci se spolkem Hodina H, na jehož adrese Hrnčířská 111 je od 1. 10. 2014 Senior Point otevřen. Provozní hodiny Senior Pointu jsou od pondělí do pátku 10 - 16 hod, po celou dobu je zde zajištěna přítomnost zaškoleného pracovníka odpovědného za poskytování informací. Prostory umožňují pořádání přednášek a různých akcí pro seniory, jsou vybaveny počítači s bezplatným přístupem na internet a poskytují prostor pro důstojné setkávání seniorů až do počtu 20 osob. Na pokrytí části provozních nákladů Senior Pointu v Pelhřimově pro rok 2016 žádá Město Pelhřimov o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.
V Havlíčkově Brodě je provoz Senior Pointu realizován ve spolupráci s Českým červeným křížem - oblastním spolkem Českého červeného kříže Havlíčkův Brod. Provoz Senior pointu byl v Havlíčkově Brodě zahájen v srpnu 2014 a svoje služby seniorům nabízí v prostorách střediska volného času AZ Centrum Havlíčkův Brod. Kontaktní místo nabízí seniorům přednášky, kurzy a zprostředkování informací, otevřeno je zde každý pracovní den s přítomností kontaktního pracovníka. Na pokrytí části provozních nákladů Senior Pointu v Havlíčkově Brodě pro rok 2016 žádá Město Havlíčkův Brod o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.
Provoz Senior Pointu v Třebíči je realizován přímo Městem Třebíč, v prostorách Městského úřadu v Třebíči. Třebíčský Senior Point zahájil provoz v roce 2012 a nabízí poradenství a informační služby pro cílovou skupinu 55+. Důležitou činností Senior Pointu je pořádání přednášek a kurzů pro širokou veřejnost. Kontaktní místo pro seniory je otevřeno veřejnosti každý pracovní den 8 - 16 hod. Prostory Senior Pointu jsou vybaveny počítači s bezplatným přístupem na internet, dataprojektorem a kuchyňským koutkem. Na pokrytí části provozních nákladů Senior Pointu v Třebíči pro rok 2016 žádá Město Třebíč o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.
Žďárský Senior Point realizuje Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Kolpingovým dílem České republiky z.s. Senior Point je provozován v prostorách žďárské Polikliniky od listopadu 2015, kam si za tuto krátkou dobu našlo cestu spoustu seniorů. Senior Pointu nabízí občanům informace o volnočasových aktivitách pro seniory, poradenství a zapojení do pravidelně pořádaných přednášek, besed, cvičení a tvořivých dílen. Návštěvníci mají možnost bezplatného použití počítače s připojením na internet. Provozní doba Senior Pointu je každý všední den od 8:00 do 15:00 hod., s přítomností kontaktního pracovníka. Na pokrytí části provozních nákladů Senior Pointu ve Žďáru nad Sázavou pro rok 2016 žádá Město Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.
O rozšiřující se nabídku služeb Senior Pointů v Kraji Vysočina je ze strany seniorů vzrůstající zájem. V průběhu prvních čtyř měsíců roku 2016 využilo služeb více jak 5 000 seniorů. Aktivity pro seniory realizované v rámci Senior Pointů v Kraji Vysočina, koncepčně zapadají do navrhované celostátní Koncepce rodinné politiky, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout na základě individuálních žádostí Města Pelhřimov, Města Havlíčkův Brod, Města Třebíč a Města Žďár nad Sázavou dotaci na podporu provozu Senior Pointů dle materiálů
RK-20-2016-49, př. 1, RK-20-2016-49, př. 2, RK-20-2016-49, př. 3 a RK-20-2016-49, př. 4.
StanoviskaEkonomický odbor: Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016, v kapitole Sociální věci, § 4339 (ÚZ 00515) je počítáno s finančními prostředky na podporu provozu senior pointů v Kraji Vysočina.
Podpory byly zaevidovány v systému eDotace - O01739.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2016 dle materiálu RK-20-2016-49, př. 1;
- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2016 dle materiálu RK-20-2016-49, př. 2;
- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2016, dle materiálu RK-20-2016-49, př. 3;
- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2016, dle materiálu RK-20-2016-49, př. 4;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-20-2016-49, př. 1, RK-20-2016-49, př. 2, RK-20-2016-49, př. 3 a RK-20-2016-49, př. 4.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz