Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2016-37

RK-20-2016-37.doc  RK-20-2016-37pr01.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-20-2016-37
NázevMemorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu posílení spolupráce se zemí Dolní Rakousko při realizaci projektů dopravní infrastruktury. Jde o iniciativu Dolního Rakouska, které má zájem na pokračování dlouholeté spolupráce v oblasti dopravy. Konkrétní záměry vycházejí z priorit Evropského regionu Dunaj - Vltava a výsledků činnosti pracovní skupiny Doprava v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury dle materiálu RK-20-2016-37, př. 1.
Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu. Navržené stavby jsou v souladu s prioritními úseky v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 a s výstupy znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj-Vltava.
Odbor sekretariátu hejtmana: Dolní Rakousko je partnerským regionem Kraje Vysočina již od roku 2002, kdy byla podepsána Dohoda o spolupráci. Tuto dohodu konkretizuje v jednotlivých oblastech spolupráce v nynějším období Pracovní program na roky
2014-2017. Jednou z pracovních skupin je i skupina 9. Doprava, ve které intenzivně spolupracují Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Dolní Rakousko. OSH vítá rozvoj konkrétní přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje dopravní sítě.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při modernizaci silniční infrastruktury dle materiálu RK-20-2016-37, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz