Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-57

RK-19-2016-57.doc  RK-19-2016-57pr01.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-19-2016-57
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podala ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitelka příspěvkové organizace písemně rozhodla o nepotřebném hmotném majetku:
• elektrický vakový zvedák Marisa, inventární číslo HIM 022/1065, rok pořízení 2002, pořizovací cena 127 199,00,- Kč, zůstatková cena k 5. 5. 2016 je 0,- Kč,
• zvedací židle Calypso, inventární číslo HIM 022/1031, rok pořízení 1997, pořizovací cena 120 430,70,- Kč, zůstatková cena k 5. 5. 2016 je 0,- Kč.
Navrhovaný nepotřebný majetek je nefunkční a další oprava se dle posouzení odborné firmy jeví jako nerentabilní. Z těchto důvodu je pro potřeby organizace majetek již dále nepotřebný. Majetek byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina po dobu 14 dnů. V této lhůtě o nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina. Po vyřazení majetku navrhuje ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace likvidaci odbornou firmou. Návrh na vyřazení a rozhodnutí o nepotřebnosti uvedeného nepotřebného majetku je součástí tohoto materiálu jako
RK-19-2016-57, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že bude nabídnut ke koupi dalším zájemcům. V případě nezájmu provede likvidaci nepotřebného majetku odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
- elektrický vakový zvedák Marisa, inventární číslo HIM 022/1065, rok pořízení 2002, pořizovací cena 127 199,00,- Kč, zůstatková cena k 20. 5. 2016 je 0,- Kč,
- zvedací židle Calypso, inventární číslo HIM 022/1031, rok pořízení 1997, pořizovací cena 120 430,70,- Kč, zůstatková cena k 20. 5. 2016 je 0,- Kč,
a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz