Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-51

RK-19-2016-51.doc  RK-19-2016-51pr01.pdf  RK-19-2016-51pr02.pdf  RK-19-2016-51pr03.xls
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-19-2016-51
NázevPodpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí podpory na pořádání sportovních mistrovství dle pravidel rady kraje. Rada kraje schválila dne 17. 12. 2014 usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2015 dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0578/07/2015/ZK rozpočet kraje na rok 2016. V Rozpočtu kraje 2016 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu je uvažována částka 1 300 000 Kč na Podporu účasti a pořádání sportovních mistrovství .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 11/14 požádali 2 organizátoři mistrovství o finanční podporu v celkové výši 46 000 Kč.
Návrh řešení Obě žádosti o poskytnutí dotací na pořádání sportovního mistrovství (viz materiál
RK-19-2016-51, př. 1-2) splňují podmínky stanovené Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání sportovních mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 11/14. OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace oběma žadatelům.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje přísluší rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace: PR01212.0030, PR01212.0031.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 46 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-19-2016-51, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-19-2016-51, př. 1 a RK-19-2016-51, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz