Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-49

RK-19-2016-49.doc  RK-19-2016-49pr01.pdf
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-19-2016-49
NázevZapojení školy do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
Zpracoval J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší souhlas rady kraje jako zřizovatele se zapojením škol do aktivit projektů, předkládaných do výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání .
Místní akční plány vzdělávání (dále také MAP ) umožní zapojit ředitele, učitele, zřizovatele, školy a školská zařízení do diskuze o možnostech zvyšování kvality škol, která je chápána jako vzájemně se ovlivňující složky - Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele a Aktivizující formy učení (označované též agronomem KLIMA). V rámci zpracování MAP budou zapojeny kromě zřizovatelů zejména školy, které by měly společně s ostatním partnery vydefinovat specifické problémy a potřeby v oblasti vzdělávání.
MŠMT ČR jako řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu k předkládání projektových žádostí, které budou předkládat obce s rozšířenou působností nebo místní akční skupiny v daném území za účelem zpracování MAPů. Součástí projektových žádostí je Souhlas zřizovatele škol se zapojením se do aktivit projektu (viz příloha RK-19-2016-49, př. 1). Nejedná se o souhlas s projektovým záměrem ve smyslu Pravidel Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011, školy se zapojí pouze formou spolupráce na projektových aktivitách, jejichž cílem je zpracování MAP.
Návrh řešení OŠMS nemá námitek k zapojení Gymnázia dr. A Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 a navrhuje Radě Kraje Vysočina, aby udělila souhlas se zapojením školy do aktivit projektu na tvorbu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje výkon zřizovatelských funkcí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zapojením školy Gymnázia dr. A Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 do aktivit projektu na tvorbu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz