Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-43

RK-19-2016-43.doc  RK-19-2016-43pr01.pdf  RK-19-2016-43pr02.pdf  RK-19-2016-43pr03.pdf  RK-19-2016-43pr04.pdf  RK-19-2016-43pr05.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-19-2016-43
NázevPoskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval J. Böhmová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
Na základě usnesení č. 0616/07/2015/ZK, ze dne 15. 12. 2015 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2015-48, př. 1 ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina (dále jen Zásady ).
Žádosti obcí a škol podporujících zdraví byly předloženy Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) do 16. 5. 2016, tj. do dne ukončení druhého termínu příjmu žádostí pro rok 2016.
Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených Zásadami . Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí škol podporujících zdraví (RK-19-2016-43, př. 1), seznam žádostí obcí (RK-19-2016-43, př. 2), které splnily všechny podmínky stanovené Zásadami a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2016. Z důvodu vyčerpání alokace není poskytnutí dotace navrženo obci Bezděkov (RK-19-2016-43, př. 3).
Celkový finanční objem dotací nárokovaných žadateli uvedenými v materiálu
RK-19-2016-43, př. 1 a RK-19-2016-43, př. 2 je 295 380 Kč.
V roce 2016 již byla schválena ze Zásad finanční podpora projektů v úhrnné výši 2 503 752 Kč.
Výše alokace pro rok 2016 je 2 800 000 Kč.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadatelům dle seznamu uvedeného v materiálu RK-19-2016-43, př. 2 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-19-2016-43, př. 4., rozhodnout o neposkytnutí dotace žadateli uvedenému v materiálu RK-19-2016-43, př. 3.
ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadatelům uvedeným v materiálu
RK-19-2016-43, př. 1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-19-2016-43, př. 5.
Celková výše finančních prostředků alokovaná na Zásady , v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, je 2 800 000 Kč. Celková výše dotací navrhovaných ke schválení je 295 380 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor: Na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je aktuální stav rezervy určené na podporu naplňování a propagaci principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina (ÚZ 00091) ve výši 296 248 Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00015-11.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2016-43, př. 2 za podmínek uvedených v materiálu
RK-19-2016-43, př. 4;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-19-2016-43, př. 4;
* neposkytnout dotaci obci Bezděkov dle materiálu RK-19-2016-43, př. 3;
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu RK-19-2016-43, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu
RK-19-2016-43, př. 5;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-19-2016-43, př. 5.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz