Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-42

RK-19-2016-42.doc  RK-19-2016-42pr01.doc  RK-19-2016-42pr02.doc  RK-19-2016-42pr02upr1.doc  RK-19-2016-42pr03.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-19-2016-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému esperantskému svazu, z.s.
Zpracoval O. Rázl
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátil Český esperantský svaz, z.s. s žádostí o podporu jeho celoroční činnost ve výši 20 000 Kč. Hlavní letošní akcí bude Volební sjezd Českého esperantského svazu konající se 13.-16. 10. 2016 v Pelhřimově (viz RK-19-2016-42, př. 1). Kromě pracovního programu je cílem i seznámit účastníky s místem konání a nejbližším okolím.
Pořadatelé odhadují, že se sjezdu zúčastní 70-80 lidí seniorského věku.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě výše uvedených skutečností navrhujeme radě kraje, aby rozhodla o výši daru pro Český esperantský svaz, z.s., Náměstí Míru, Svitavy, Město, 568 02, IČ: 00443034.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 25. 5. 2016 činí 37 674 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01629.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši ................... Kč Českému esperantskému svazu, z.s., náměstí Míru, Svitavy, 568 02, IČ: 00443034 dle materiálu RK-19-2016-42, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku .................. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku .................. Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz