Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-36

RK-19-2016-36.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-19-2016-36
NázevZměna usnesení 2044/34/2015/RK
Zpracoval A. Hnízdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 2044/34/2015/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a RWE GasNet, s.r.o. smlouvu o zřízení věcného břemene, podle níž měl být stavbou Plynofikace obcí oblasti Kojetic - Čáslavice dotčen pozemek par. č. PK 831, 831/2, 834/1, 840/2 a 838 v k.ú. Čáslavice ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dne 4. 5. 2016 bylo OM oznámeno, že došlo k chybnému uvedení par. č. na KN. Byla chybně uvedena parcelní čísla, správně má být par. č. 831/1, 831/2, 834/1, 840/2 a 836.
Návrh řešení Odbor majetkový z výše popsaných důvodů navrhuje změnit usnesení 2044/34/2015/RK -změnit par. č. pod pořadovým číslem 8 v materiálu RK-34-2015, př. 2 z par. č. PK 831 a 838 na par. č. 831/1 a 836. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 2044/34/2015/RK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 2044/34/2015/RK tak, že v materiálu RK-34-2015-15, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8, se pozemky par. č. PK 831 a 838 nahrazují pozemky par. č. 831/1 a 836.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2016- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz