Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-30

RK-19-2016-30.doc  RK-19-2016-30pr01.pdf  RK-19-2016-30pr01a.pdf
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-19-2016-30
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Jihlava - Příseka
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemku, který se nachází mimo těleso silnice, po stavbě II/405 Jihlava - Příseka .
Kraj Vysočina vlastní pozemek par. č. 2007/5, ostatní plocha silnice o výměře 2 172 m2 v katastrálním území Příseka, který byl zastavěn původní trasou silnice a který se v současné době nachází mimo těleso silnice II/405 a při realizaci vlastní stavby II/405 Jihlava - Příseka nebyl pro stavbu silnice použit. Pozemek se nachází mezi lesními pozemky, které vlastní město Brtnice. Tento pozemek je pro kraj nepotřebný.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemku, který se nachází mimo těleso silnice II/405 a převést tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést nepotřebný pozemek par. č. 2007/5 v katastrálním území Příseka, který se nachází mimo těleso silnice II/405 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice, za kupní cenu stanovenou dohodou, ve výši 8 Kč/m2. Záměr kraje převést nemovitý majetek je třeba dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění zveřejnit po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá schválit zveřejnění záměru převést pozemek par. č. 2007/5 v katastrálním území Příseka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice. Dále návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat pozemek par. č. 2007/5 v katastrálním území Příseka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice, za cenu stanovenou dohodou, ve výši 8 Kč/m2. Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 2007/5 ostatní plocha silnice o výměře 2 172 m2 v katastrálním území Příseka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
rozhodnout převést úplatně pozemek par. č. 2007/5 ostatní plocha silnice o výměře 2 172 m2 v katastrálním území Příseka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice, za cenu stanovenou dohodou ve výši 8 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz