Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-16

RK-19-2016-16.doc  RK-19-2016-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-19-2016-16
NázevČestné prohlášení k projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuÚčelem materiálu je prohlásit skutečnosti uvedené v příloze ke zprávě o udržitelnosti projektu II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 dle materiálu RK-19-2016-16, př. 1. Prohlášení se týká nakládání s pozemky, které byly pořízeny z dotace Regionálního operačního programu Jihovýchod při realizaci výše uvedeného projektu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2016-16, př. 1.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-19-2016-16, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 15. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz