Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-11

RK-19-2016-11.doc  RK-19-2016-11pr01.pdf  RK-19-2016-11pr02.doc  RK-19-2016-11pr03.pdf  RK-19-2016-11pr04.doc  RK-19-2016-11pr05.pdf  RK-19-2016-11pr06.doc  RK-19-2016-11pr07.doc  RK-19-2016-11pr08.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-19-2016-11
NázevOdměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
Zpracoval J. Dvořáková, J. Dočkalová
Předkládá S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0372/09/2016/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen nemocnice ) a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, (dále jen ZZS KV ) na rok 2016. Součástí systému odměňování byly mj. osobní cíle (úkoly) pro jednotlivé ředitele.
Osobních úkolů bylo ředitelům nemocnic stanoveno pět a ředitelce ZZS KV tři.
Prvním úkolem pro ředitele nemocnic a ZZS KV s termínem zaslání do 30. 4. 2016 bylo předložit:
* Návrh systému na stabilizaci a nábor nových lidských zdrojů v nemocnici a nábor lékařů ZZS KV . Úkol byl zaměřený na řešení problému s nedostatkem zdravotnických pracovníků z dlouhodobého hlediska (lékařských, nelékařských) - účinné aktivity, motivační programy včetně návrhu způsobu jejich financování.
V příloze RK-19-2016-11, př. 1-6 jsou uvedeny úkoly zpracované ředitelkami/řediteli nemocnic a ZZS KV.
Návrh řešení Při vyhodnocování prvního úkolu bylo posuzováno, zda úkol odpovídá zadané struktuře, obsahová úroveň, kvalita zpracování, dodržení termínu pro zpracování a přínos pro další řízení a rozvoj zdravotnictví v kraji. Splnění úkolu bylo konzultováno s gesčním radním.
Odbor zdravotnictví a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje poskytnout v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům nemocnic a ZZS KV dle materiálu RK-19-2016-11, př. 7. Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů organizací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví dle materiálu RK-19-2016-11, př. 7.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz