Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-19-2016-04

RK-19-2016-04.doc  RK-19-2016-04pr01.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-19-2016-04
NázevNadační příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) obdržela od Nadačního fondu Kapka naděje návrh smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí nadačního příspěvku, a to věcné dary - 7 ks kombiklozet s vodorovným odpadem, 7 ks akrylátová vanička a 7 ks umyvadlo nástěnné v celkové hodnotě 71 605 Kč pro potřeby lůžkového dětského oddělení nemocnice. Návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku je obsažen v materiálu
RK-19-2016-04, př. 1. Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí věcných darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
Návrh řešení Nadační příspěvek je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku dle materiálu RK-19-2016-04, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-19-2016-04, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 10. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz