Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-46

RK-18-2016-46.doc  RK-18-2016-46pr01.xls  RK-18-2016-46pr02.xls
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-18-2016-46
NázevNávrh na úpravu čerpání fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2016
Zpracoval6 Návrh na úpravu čerpání fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2016 pro: jednání rady kraje č. 18/2016 dne 24. 5. 2016 zpracovali: H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o schválení změny čerpání fondu investic u Střední školy stavební Jihlava.
Usnesením č. 0715/14/2016/RK dne 19. 4. 2016 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2016 za odvětví školství dle materiálů RK-14-2016-58, př. 1 a RK-14-2016-58, př. 2. Jejich součástí byl plán tvorby a čerpání prostředků fondu investic (dále též FI ) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorby a čerpání prostředků rezervního fondu.
Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu čerpání fondu investic a rezervního fondu některých organizací.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem čerpání FI.
Střední škola stavební Jihlava žádá o schválení navýšení objemu čerpání FI o částku 62 000 Kč. Důvodem je jednak vyšší vysoutěžená cena osobního automobilu oproti původnímu plánu (rozdíl 57 000 Kč) a dále také konečná vyšší vysoutěžená cena opravy povrchu stěn a podlah pokojů na domově mládeže (rozdíl 5 000 Kč).
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje udělit souhlas se změnou čerpání FI Střední školy stavební Jihlava, IČO 60545267 na rok 2016 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle příloh RK-18-2016-46, př. 1, RK-18-2016-46, př. 2,
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s úpravou čerpání fondu investic Střední školy stavební Jihlava, IČO 60545267 na rok 2016 dle materiálů RK-18-2016-46, př. 1, RK-18-2016-46, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Jihlava termín: průběžně do konce roku 2016
Termín16-46
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz