Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-39

RK-18-2016-39.doc  RK-18-2016-39pr01.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-18-2016-39
NázevSouhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuNa odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se obrátil ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě se žádostí o udělení souhlasu Rady Kraje Vysočina s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl - obrazů mezi Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě a Městem Nové Město na Moravě, kde Horácká galerie v Novém Městě na Moravě je vypůjčitelem, viz materiál RK-18-2016-39, př. 1. Účelem je prezentace těchto uměleckých děl ve výstavních prostorách galerie.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, dle materiálu RK-18-2016-39, př. 1, a to na dobu neurčitou.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, dle materiálu RK-18-2016-39, př. 1, a to na dobu neurčitou.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Termín 24. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz