Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-83

RK-17-2016-83.doc  RK-17-2016-83pr01.doc  RK-17-2016-83pr02.doc  RK-17-2016-83pr03.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíRK-17-2016-83
NázevKonkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365.
Vedoucí odboru školství, mládeže a sportu obdržel sdělení Ing. Stanislava Šťávy, ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, o vzdání se vedoucího pracovního místa ke dni 31. 7. 2016. Vzdání se vedoucího pracovního místa tvoří přílohu 1 materiálu RK-17-2016-83.
V souvislosti se vzdáním se vedoucího pracovního místa ředitele je třeba v rámci dané organizace zajistit dořešení souvisejících pracovněprávních záležitostí.
Ze strany zřizovatele je třeba v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit na obsazení uvolněného vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele konkursní řízení.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje:
* vzít na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365,
* vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, podle materiálu
RK-17-2016-83, př. 2.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Oddělení řízení lidských zdrojů nemá k materiálu a návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu RK-17-2016-83, př. 1;
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, podle materiálu RK-17-2016-83, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz