Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-73

RK-17-2016-73.doc  RK-17-2016-73pr01.pdf  RK-17-2016-73pr02.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-17-2016-73
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Kutné Hoře
Zpracoval K. Kotlíková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá materiál s návrhem na poskytnutí dotace účinkujícím z Kraje Vysočina na národní přehlídce.
Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 1833/30/2015/RK ze dne 13. 10. 2015 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/15 (dále jen pravidla ), která stanovují závazný postup kraje při poskytování dotací pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.
V souladu s pravidly podala Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, žádost o poskytnutí dotace ve výši 5 740 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru Gen ZUŠ Žďár nad Sázavou na 33. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 5 740 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru GEN ZUŠ Žďár nad Sázavou na 33. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře.
Dotace bude poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ID PR01497.0011, viz
RK-17-2016-73, př. 2. V souladu s pravidly bude dotace vyplacena zpětně na základě závěrečného vyúčtování. V rozpočtu kapitoly Kultura je pro rok 2016 na poskytování dotací dle pravidel alokována částka ve výši 400 tis. Kč, přičemž celkový finanční objem již schválených dotací je 330 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Kultura, § 3319 na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění (ÚZ 00045) je ve výši 70 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01497-01.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 5 740 Kč účastníku na národní přehlídce dle materiálu RK-17-2016-73, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/15;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-17-2016-73, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz