Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-63

RK-17-2016-63.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-17-2016-63
NázevZměna usnesení 0524/11/2016/RK
Zpracoval A. Hnízdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0524/11/2016/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene, podle níž měl být stavbou Úpravna vody Želivka - zvýšení kapacity vodovodu, Ledeč nad Sázavou - Havlíčkův Brod, I. etapa dotčen pozemek par. č. 791 a 800 v k.ú. Hněvkovice u Humpolce a par. č. 451/5 v k.ú. Bohumilice u Kožlí ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dne 2. 5. 2016 bylo OM oznámeno, že došlo k chybnému uvedení katastrálního území. Bylo chybně uvedeno katastrální území Hněvkovice u Humpolce, správně má být Hněvkovice u Ledče nad Sázavou.
Návrh řešení Odbor majetkový z výše popsaných důvodů navrhuje změnit usnesení 0524/11/2016/RK -změnit k.ú. pod pořadovým číslem 7 v materiálu RK-11-2016-22, př. 2 z k.ú. Hněvkovice u Humpolce na k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0524/11/2016/RK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0524/11/2016/RK tak, že v materiálu RK-11-2016-22, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 7, se k.ú. Hněvkovice u Humpolce nahrazuje k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz