Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-60

RK-17-2016-60.doc  RK-17-2016-60pr01.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-17-2016-60
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončené rekonstrukci povrchů a modernizaci silnice III/35417.
V souvislosti s výše citovanou stavbou již bylo rozhodnuto usnesením 0210/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2016-26, př. 1 v k. ú. Slavkovice z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina. Město Nové Město na Moravě ještě následně nabízí darování pozemku par. č. 38/3 v k. ú. Slavkovice.
Návrh řešení Odbor majetkový, po prověření výše uvedeného pozemku, navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 38/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 v kat. území Slavkovice a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina, jelikož se skutečně jedná o pozemek zastavěný silnicí III/35417.
Poté bude vypracován dodatek ke zřizovací listině KSÚSV.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem par. č. 38/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 v kat. území Slavkovice a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz