Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-42

RK-17-2016-42.doc  RK-17-2016-42pr01.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-17-2016-42
NázevSeznam linek drážní dopravy dle návrhu pro nabídkové řízení
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuNa základě přijatého usnesení Radou Kraje Vysočina 2119/35/2015/RK ze dne 24. 11. 2015 byl přijat postup prací na zajištění nabídkového řízení v drážní dopravě. Dle harmonogramu mělo být do konce dubna 2016 zajištěno předběžné oznámení - notifikace. Notifikovat je nutno po jednotlivých linkách. V rámci notifikace se mimo jiné řeší, zda danou linkou není dotčený jiný samosprávný celek, v našem případě jiný kraj. Většina linek na území Kraje Vysočina má přímý vliv na sousední kraje, a proto je nutné dojít před samotnou notifikací k dohodě o dané lince a způsobu zadání se sousedním krajem.
Návrh linek, na které se vztahuje zajištění nabídkového řízení, je uveden v materiálu
RK-17-2016-42, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá na vědomí Radě Kraje Vysočina návrh linek drážní dopravy, na které se vztahuje zajištění nabídkového řízení dle materiálu
RK-17-2016-42, př. 1. Současně je pro zajištění realizace nabídkového řízení navrhováno zahájit neprodleně jednání se sousedními kraji.
StanoviskaOAPŘ - nemá k návrhu usnesení připomínky.

ODDPKŽÚ - nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
seznam linek dle materiálu RK-17-2016-42, př. 1;
pověřuje
náměstka hejtmana Ing Libora Joukla jednáním se sousedními kraji z důvodu realizace nabídkového řízení;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, jednat se sousedními kraji z důvodu realizace nabídkového řízení.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor analýz, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz