Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-36

RK-17-2016-36.doc  RK-17-2016-36pr01.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-17-2016-36
NázevNávrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Zpracoval6 Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci pro: jednání rady kraje č. 17/2016 dne 17. 5. 2016 zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace požádala ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina č. 10/11 ze dne 13. 12. 2011 článku 2 odst. 2 písmeno j) o vydání předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Jedná se o dar obce Hodov na opravu povrchu vozovky silnice III/39013 Budišov - Hodov.
Předchozí souhlas Rady Kraje Vysočina je požadován k darovací smlouvě dle materiálu
RK-17-2016-36, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2016-36, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2016-36, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín do 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz