Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-33

RK-17-2016-33.doc  RK-17-2016-33pr01.doc  RK-17-2016-33pr01upr1.doc  RK-17-2016-33pr02.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-17-2016-33
NázevMemorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Zpracoval A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci individuálního projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen Memorandum ). Text Memoranda je obsahem materiálu RK-17-2016-33, př. 1.
Kraj Vysočina bude po dobu realizace projektu pilotním pracovištěm a bude spolupracovat na vybraných aktivitách v projektu v souladu s přílohou Memoranda uvedenou v materiálu RK-17-2016-33,př. 2. Konkrétně se jedná zejména o podporu a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rozvoj náhradní rodinné péče. Memorandum se uzavírá na dobu určitou, do 30. 6. 2019.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí dle materiálu RK-17-2016-33, př. 1 a RK-17-2016-33, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci individuálního projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí dle materiálů RK-17-2016-33, př. 1
a RK-17-2016-33, př. 2.
Odpovědnost OSV
Termín 20. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz