Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-28

RK-17-2016-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-17-2016-28
NázevZvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro střední školy zapojené do projektu Postav si svoje auto na pokrytí nákladů spojených s prezentací projektu v obchodním centru v Jihlavě - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval8 Zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro střední školy zapojené do projektu Postav si svoje auto na pokrytí nákladů spojených s prezentací projektu v obchodním centru v Jihlavě - návrh na provedení rozpočtového opatření pro: jednání ra
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuVe dnech 18. - 24. 4. 2016 prezentovaly střední odborné školy zapojené do projektu Postav si svoje auto (dále jen vybrané školy ) v obchodním centru CITYPARK v Jihlavě projekt a výstupy tohoto projektu, studenty vybraných škol postavené osobní automobily Kaipan. Vybraným školám vznikly v souvislosti s prezentací a propagací projektu náklady, se kterými při návrhu rozpočtu na rok 2016 nepočítaly.
Dne 2. 2. 2016 přijalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesení č. 0042/01/2016/ZK, kterým schválilo finanční krytí na zajištění projektů na podporu technického vzdělávání a Roku řemesel 2016, mj. i na propagaci projektu Postav si svoje auto .
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz každé vybrané škole k pokrytí nákladů spojených s propagací projektu Postav si svoje auto v obchodním centru CITYPARK v Jihlavě včetně mzdových nákladů o částku 7 000 Kč.
Zvýšení příspěvku na provoz vybraným školám je možno realizovat, v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00999) jsou pro tyto účely prostředky alokovány.
StanoviskaOdbor informatiky: Žádosti byly zaevidovány v systému eDotace pod ID O01552.0068, O01552.0069, O01552.0070, O01552.0071, O01552.0072, O01552.0073, O01552.0074.

Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
* Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 o částku 7 000 Kč;
* Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 7 000 Kč;
* Střední průmyslovou školu Třebíč, IČO 66610702 o částku 7 000 Kč;
* Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou, IČO 48895598 o částku 7 000 Kč;
* Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 o částku 7 000 Kč;
* Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava, IČO 60545992 o částku 7 000 Kč;
* Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, IČO 60126671 o částku 7 000 Kč;
určenou k pokrytí nákladů spojených s prezentací projektu Postav si svoje auto v obchodním centru CITYPARK v Jihlavě včetně mzdových nákladů.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz