Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-21

RK-17-2016-21.doc  RK-17-2016-21pr01.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-17-2016-21
NázevNávrh na změnu závazných ukazatelů - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a Gymnázium Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval1 Návrh na změnu závazných ukazatelů - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a Gymnázium Havlíčkův Brod - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu pro: jednání rady kraje č. 17/2016 dne 17. 5. 20
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu závazných ukazatelů u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a Gymnázia Havlíčkův Brod z důvodu požadavků na změnu financování lektora francouzského jazyka.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením 0578/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2015 Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod (dále též škola ) dotaci na financování lektora francouzského jazyka ve výši 18 000 Kč. Škola uzavřela s lektorem smlouvu na dobu určitou do 30. 4. 2016. Za toto období škola uhradila lektorovi částku 12 000 Kč. Nevyčerpanou část dotace ve výši 6 000 Kč navrhuje škola převést na Gymnázium Havlíčkův Brod, které hodlá využít služeb lektora francouzského jazyka.
Žádost Gymnázia Havlíčkův Brod je obsahem materiálu RK-17-2016-21, př. 1.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod a Gymnáziu Havlíčkův Brod změnu závazných ukazatelů dle materiálu RK-17-2016-21.
Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, kterou podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje.
StanoviskaOdbor informatiky: Žádost byla zaevidována v systému eDotace pod ID O01580-01.

Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 6 000 Kč u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817 na financování lektora francouzského jazyka;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 6 000 Kč u Gymnázia Havlíčkův Brod, IČO 60126621 na financování lektora francouzského jazyka.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín červen 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz