Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-20

RK-17-2016-20.doc  RK-17-2016-20pr01.pdf  RK-17-2016-20pr02.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-17-2016-20
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Turnaj čtyř regionů
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zajištění fotbalového Turnaje čtyř regionů školní mládeže do 15 let. V roce 2002 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Dolním Rakouskem. Obdobnou bilaterální smlouvu s Dolním Rakouskem uzavřel kraj Jihočeský a Jihomoravský. Dne 16. ledna 2014 byl za účasti hejtmanů všech krajů a země Dolní Rakousko podepsán společný Pracovní program pro roky 2014-2017.
V rámci programu funguje pracovní skupina Vzdělávání, výchova, mládež, sport (č. 13). Jednou z nových aktivit pracovní skupiny je iniciace česko-rakouských partnerství v oblasti sportu.
Za tímto účelem vznikl v roce 2015 Turnaj čtyř regionů, který se poprvé uskutečnil v Rakouském městě Laa an der Thaya. Záměrem rakouských kolegů bylo turnaj postupně pořadatelsky zajistit ve všech spolupracujících regionech. Druhý ročník za účasti Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Dolního Rakouska se uskuteční 2. 6. 2016 v Jihlavě za podpory Kraje Vysočina, Statutárního města Jihlava a FC Vysočina Jihlava. Organizačně bude celý turnaj zajišťovat Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (materiál RK-17-2016-20, př. 1-2).
Návrh řešení Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 je v kapitole Školství, mládeže a sportu v položce Spolupráce s partnerskými regiony (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, UZ 00324) schválena částka 25 000 Kč na organizační zajištění Turnaje čtyř regionů.
OŠMS navrhuje radě kraje zvýšit Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava závazný ukazatel Příspěvek na provoz o částku 25 000 Kč.
Finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu kraje, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299, ÚZ 00324 bylo uvažováno s finančními prostředky na organizační zajištění Turnaje čtyř regionů.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01710.0001
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 25 000 Kč na organizační zajištění Turnaje čtyř regionů.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz