Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-14

RK-17-2016-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-17-2016-14
NázevRozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV rámci převodu závazků z dotačních smluv tzv. VIP akcí z rozpočtového roku 2015 do roku 2016, jsme chybně uvedli výši odhadu těchto závazků a po dodání závěrečných zpráv podpořených akcí vznikl rozdíl ve výši 30 000 Kč (Tančírna Třešť, z. s., IČO 265 48 160 - akce Tančírna Třešť celá sezóna 2015). Tento rozdíl navrhujeme pokrýt z rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem (tzv. VIP akce).
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3312 ve stejné výši. Tím bude zajištěno finanční krytí závazků v plné výši.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem je 100 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3312 - Hudební činnost o částku 30 000 Kč na částečné krytí závazků z roku 2015.
Odpovědnost OSH, EO
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz