Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-09

RK-17-2016-09.doc  RK-17-2016-09pr01.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-17-2016-09
NázevSmlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice
Zpracoval D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuCelostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice je tradiční každoroční akce. Smyslem soutěže je upozornit na možná rizika při poskytování zdravotní péče. Zabývá se riziky jak pro pacienty, tak i pro personál, a to s cílem poskytnout odborné veřejnosti informace související s bezpečím u poskytovatelů zdravotních služeb.
Odborná soutěž Bezpečná nemocnice oceňuje nejlepší projekty, kterými poskytovatelé zdravotních služeb učinili konkrétní opatření ke zvýšení bezpečnosti ve svém prostředí. Konference Dny bezpečí pak na tuto soutěž bezprostředně navazuje a prezentuje jak oceněné projekty, tak i přednášky na aktuální témata.
Návrh řešení Pro zvýšení prestiže a informovanosti o celostátní soutěži Bezpečná nemocnice a celostátní konferenci Dny bezpečí je navrženo uzavření smlouvy o spolupráci na další období se smluvními partnery, kterými jsou Spojená akreditační komise, o. p. s., Johnson & Johnson, s. r. o., Project HOPE - Česká republika, o. p. s., a Česká asociace sester, o. s. Návrh smlouvy o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice je uveden v materiálu RK-17-2016-09, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice dle materiálu RK-17-2016-09, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz