Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-57

RK-38-2015-57.doc  RK-38-2015-57pr01.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-38-2015-57
NázevRozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval E. Láníková, J. Jež, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina evidenční č. v MS2014+: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000005 realizovaného v Operačním programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP ).
Dne 1. 12. 2015 bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace evidenční č. 115D313000004 (dále jen Rozhodnutí ). Znění Rozhodnutí je obsahem materiálu RK-38-2015-57, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v materiálu
RK-38-2015-57, př. 1.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-38-2015-57, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 17. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz