Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-25

RK-38-2015-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-38-2015-25
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvková organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podal ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvková organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitel příspěvkové organizace písemně rozhodl o nepotřebném hmotném majetku:
* SW - modernizace informačního systému (Small Business Server 2003 CZ - 35 klient, AVG SERVER - 25 licencí, SW DOCHÁZKA), rok pořízení 2003, inventární číslo NIM22/106/1, pořizovací cena 144 015,46 Kč, zůstatková cena k 9. 12. 2015 je 0,-Kč,
* SERVER IBM včetně příslušenství, rok pořízení 2003, inventární číslo HIM22/106/1, pořizovací cena 173 857,11 Kč, zůstatková cena k 9. 12. 2015 je 0,- Kč,
* SERVER IBM včetně příslušenství, rok pořízení 2009, inventární číslo HIM22/121, pořizovací cena 224 396,00 Kč, zůstatková cena k 9. 12. 2015 je 14 021,00 Kč.

V měsíci červenci 2015 skončila podpora operačnímu sytému Microsoft Server 2003, Který byl na serverech nainstalován. Ukončení podpory znamenalo, že společnost Microsoft přestala vydávat aktualizace zabezpečení tohoto operačního systému, což vedlo k ohrožení ochrany provozu. Z těchto důvodů bylo nutné provést pře instalaci operačního systému Microsoft Server 2003 na vyšší verzi. Po projednání požadavku s odbornou firmou bylo sděleno, že provádět pře instalaci systému na již používaných serverech by bylo nerentabilní, neboť servery jsou značně opotřebovány a v případě pře instalace by nebylo možné zaručit jejich bezproblémový provoz. Zařízení tedy zakoupilo nové servery včetně vyšší verze operačního systému.
Z těchto důvodu je uvedený majetek pro potřeby organizace již dále nepotřebný.
Vzhledem ke značnému opotřebení serveru časté poruchovosti a neaktuálnímu softwaru nebyl majetek nabídnut ostatním příspěvkovým organizacím, neboť není pro jejich provoz dále využitelný. Pro vyřazení uvedeného majetku navrhuje ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, likvidaci odbornou firmou.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že bude provedena likvidaci nepotřebného majetku odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
• SW - modernizace informačního systému (Small Business Server 2003 CZ - 35 klient, AVG SERVER - 25 licencí, SW DOCHÁZKA), rok pořízení 2003, inventární číslo NIM22/106/1, pořizovací cena 144 015,46 Kč, zůstatková cena k 9. 12. 2015 je 0,- Kč;
• SERVER IBM včetně příslušenství, rok pořízení 2003, inventární číslo HIM22/106/1, pořizovací cena 173 857,11 Kč, zůstatková cena k 9. 12. 2015 je 0,- Kč;
• SERVER IBM včetně příslušenství, rok pořízení 2009, inventární číslo HIM22/121, pořizovací cena 224 396,00 Kč, zůstatková cena k 9. 12. 2015 je 14 021,00 Kč;
a s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz