Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-18

RK-38-2015-18.doc  RK-38-2015-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-38-2015-18
NázevAktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
Zpracoval K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuDne 27. 8. 2013 schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1463/27/2013/RK Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet. Na základě uskutečněného auditu mobilních telefonů a SIM karet byla směrnice upravena o příslušná doporučení, která z něj vyplynula.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet dle materiálu RK-38-2015-18, př. 1.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu: Připomínka OddPKŽÚ k Čl. 8 odst. 2 směrnice nebyla ředitelem krajského úřadu akceptována.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet č. 19/15 dle materiálu RK-38-2015-18, př. 1.
Odpovědnost OI, OddPKŽÚ.
Termín-- 2015- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz