Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-15

RK-38-2015-15.doc  RK-38-2015-15pr01.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-38-2015-15
NázevZměna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1705/28/2015/RK schválila rada kraje aktualizace finančních a ostatních souvisejících plánů na rok 2015 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. V rámci finančního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, (dále jen Nemocnice ) byla schválena i aktualizace závazného ukazatele Limit prostředků na platy na rok 2015 ve výši 298 359,39 tis. Kč.
Na základě vývoje objemu vyplacených mzdových prostředků k 31. 10. 2015 a s ohledem na předpokládanou výši za zbývající období roku 2015 odhaduje Nemocnice překročení schváleného ukazatele. Navýšení mzdového limitu je částečně vyvoláno nárůstem mzdových tarifů od 1. 1. 2015, které má vliv na výši mzdových náhrad a dále vyšším objemem čerpaných řádných dovolených a příplatků za svátky spojených s koncem roku.
Nemocnice proto požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení změny závazného ukazatele Limit prostředků na platy dle materiálu RK-38-2015-15, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy na rok 2015 u Nemocnice dle materiálu RK-38-2015-15, př. 1.
Navýšení objemu mzdových nákladů nebude mít negativní vliv na plánovaný výsledek hospodaření za rok 2015.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy na rok 2015 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ve výši 299 500 tis. Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz