Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-12

RK-38-2015-12.doc  RK-38-2015-12pr01.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-38-2015-12
NázevSouhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1705/28/2015/RK schválila rada kraje aktualizace finančních a ostatních souvisejících plánů na rok 2015 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nových investičních akcí dle materiálu RK-38-2015-12, př. 1. K aktualizaci investičního plánu dochází z důvodu přehodnocení pořadí nutnosti obměny stávajících přístrojů. Doplněné přístroje nahrazují stávající, které je nutné vyměnit z důvodu nefunkčnosti. Jejich technický stav odpovídá stáří přístrojů, byla na nich ukončena servisní podpora a navíc nejsou k dispozici náhradní díly.
Jedná se o následující nové investiční záměry:
* terapeutický ultrazvuk v předpokládané pořizovací ceně 56 000 Kč, který zlepšuje prokrvení a výživu tkáně, podporuje tkáňovou difúzi a snižuje bolest. Nákupem tohoto přístroje dojde k obměně stávajícího zařízení, které je více jak 15 let staré. U současného přístroje se při nastavení aplikací vyskytují výpadky programu, a tím dochází k prodlužování celé aplikační kůry. Dle vyjádření servisní organizace je přístroj vzhledem ke stáří a nedostupnosti náhradních dílu neopravitelný;
* terapeutický laser v předpokládané pořizovací ceně 131 000 Kč, který se používá především pro léčbu špatně se hojících ran, jizev, proleženin, oparů, cévních lézí, pigmentových skvrn a akné. Nový přístroj nahradí terapeutický laser BTL-10, který byl pořízen v roce 1998. U tohoto přístroje je nefunkční laserová sonda, která nelze vyměnit. Přístroj již nemá servisní podporu a nejsou k dispozici náhradní díly;
* elektrická sprchová židle v předpokládané pořizovací ceně 69 000 Kč na ortopedické oddělení, kde v současné době toto vybavení není. Jedná se o výškově nastavitelnou pojízdnou sprchovou židli, která je určena pro hygienu pacientů po operacích kolene, kyčle apod. Poskytuje pohodlí a bezpečnost jak pro pacienty, tak pro personál;
* bipolární resektoskop - hysteroskop v celkové předpokládané pořizovací ceně 500 000 Kč. Jak diagnostická tak resekční hystereroskopie (dále jen HSK ) patří mezi standardní gynekologické výkony se stále vzrůstající frekvencí a indikační škálou.
V současné době má Nemocnice 3 sady HSK (2 monopolární a 1 bipolární resektor). Pro závažnou poruchu byl v minulosti jeden monopolární HSK vyřazen. Druhý monopolární HSK vykazuje také jisté závady, navíc tento systém není vhodný pro veškerou škálu operačních výkonů. Bipolární HSK je využíván nejvíce, mimo gynekologické výkony je tento resektor využíván rovněž u urologické operativy. Vzhledem k narůstajícímu počtu výkonu je neudržitelné pracovat pouze s jednou sadou HSK a půjčovat si ji s jiným operačním oborem. V případě poruchy současného bipolárního HSK není možné zajistit požadovanou operativu a vyšetření a muselo by tak dojít k zastavení operačních a diagnostických výkonů v oblasti gynekologie a urologie.
V rámci investičního plánu současně dochází ke zrušení položky upgrade - obměna telefonní ústředny v předpokládané hodnotě 1 000 000 Kč.
Investice by byly financovány peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálu RK-38-2015-12, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci nových investičních záměrů Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
­ terapeutický ultrazvuk v předpokládané pořizovací ceně 56 000 Kč
­ terapeutický laser v předpokládané pořizovací ceně 131 000 Kč
­ elektrická sprchová židle v předpokládané pořizovací ceně 69 000 Kč
­ bipolární resektoskop - hysteroskop v celkové předpokládané pořizovací ceně 500 000 Kč
financovaných peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz