Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-08

RK-38-2015-08.doc  RK-38-2015-08pr01.doc  RK-38-2015-08pr02.doc  RK-38-2015-08pr03.pdf  RK-38-2015-08pr04.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-38-2015-08
NázevPeněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžních darů od obcí Nový Telečkov, Markvartice, Hartvíkovice a Oslavička za účelem pořízení zdravotnických přístrojů v celkové výši 16 000 Kč. Darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálech RK-38-2015-08, př. 1-4.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s přijetím peněžních darů.
Návrh řešení Peněžní dary budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor
zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím peněžních darů dle materiálů RK-38-2015-08, př. 1-4.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s přijetím daru je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů
RK-38-2015-08, př. 1, RK-38-2015-08, př. 2, RK-38-2015-08, př. 3 a RK-38-2015-08, př. 4.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz