Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-07

RK-38-2015-07.doc  RK-38-2015-07pr01.doc  RK-38-2015-07pr02.pdf  RK-38-2015-07pr03.pdf  RK-38-2015-07pr04.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-38-2015-07
NázevPeněžní a věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Prknová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela nabídky peněžních darů v celkové výši 95 000 Kč od společnosti MEDIN, a.s. a společnosti BAYER s.r.o. za účelem vzdělávání zdravotnických pracovníků nemocnice a na provoz zdravotnického zařízení. Darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálech
RK-38-2015-07, př. 1 a RK-38-2015-07, př. 2.
Dále nemocnice obdržela nabídky věcných darů - zdravotnické potřeby a vybavení pro dětské oddělení nemocnice v celkové hodnotě 3 556 Kč od spolku ZpěvAhra o.s. a dále infúzní stojan - 2 ks a metrový textil pro ušití povlečení pro dětské oddělení nemocnice od fyzické osoby v celkové hodnotě 10 000 Kč. Darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálech RK-38-2015-07, př. 3 a RK-38-2015-07, př. 4.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí peněžních a věcných darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.
Návrh řešení Peněžní a věcné dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-38-2015-07, př. 1, RK-38-2015-07, př. 2, RK-38-2015-07, př. 3 a RK-38-2015-07, př. 4.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2015-07, př. 1, RK-38-2015-07, př. 2,
RK-38-2015-07, př. 3 a RK-38-2015-07, př. 4.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz