Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-04

RK-38-2015-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-38-2015-04
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - realizace projektu eMeDocS
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuProjekt výměny zdravotnické dokumentace je jednou z klíčových aktivit Koncepce eHealth Kraje Vysočina 2012 - 2015, který je řešen prostřednictvím systému eMeDocS (dále jen Projekt ).
Na základě smlouvy o dílo - Studie regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními zřizovanými krajem Vysočina včetně realizace formou pilotního projektu ze dne 30. 7. 2010 byl realizován pilotní projekt, do kterého byly zapojeny vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen ZZS KV ). Následně došlo k rozšíření projektu mezi všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina. V rámci Projektu postupně dochází k rozšiřování funkcionalit systému.
V prosinci minulého roku byla uzavřena smlouva o poskytnutí licencí na modul vzdáleného náhledu, jejímž předmětem bylo poskytnutí modulu (licence) vzdáleného náhledu na zdravotnickou dokumentaci uloženou v nemocničním informačním systému. Licence byly určeny pro ZZS KV, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací.
Koncem tohoto roku bude podepsána smlouva o poskytnutí licencí na modul vzdáleného náhledu řešící licence adaptérů NIS pro zbývající nemocnice (Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci) a dále licence ISAC určené pro všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina.
Z rozpočtu Kraje Vysočina z kapitoly Zdravotnictví tak mají být hrazeny finanční prostředky ve výši 550 550 Kč určené k poskytnutí licencí pro modul vzdáleného náhledu na zdravotnickou dokumentaci uloženou v nemocničním informačním systému.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví spočívající ve snížení položky 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby o částku 550 550 Kč a současně navýšit položku 6111 - Programové vybavení (ÚZ 00502) o částku 550 550 Kč, a to z důvodu zajištění finančních prostředků spojených s pořízením licencí adaptérů NIS a licencí ISAC v souvislosti s realizací projektu eMeDocS.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 550 550 Kč při současném zvýšení ostatních výdajů o částku 550 550 Kč (ÚZ 00502) na pořízení licencí pro modul vzdáleného náhledu na zdravotnickou dokumentaci uloženou v nemocničním informačním systému.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz