Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-67

RK-32-2015-67.doc  RK-32-2015-67pr01.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-32-2015-67
NázevInformace o změnách v síti středních škol
Zpracoval K. Ubr, J. Kletečka, M. Vítů, Z. Borůvka, L. Fasora, L. Kolářová, A. Petrák, D. Pourová, M. Paĺovová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál obsahuje informace o vývoji v jednotlivých středních školách, které vznikly na základě opatření k řešení důsledků demografického vývoje.
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 25. 6. 2013 usnesením č. 0308/04/2013/ZK koncept řešení dopadů demografického vývoje do sítě středních škol a jednotlivá opatření. V souladu s tímto usnesením došlo ke sloučení středních škol k datu 1. 7. 2014. OŠMS sleduje základní charakteristiky vývoje v jednotlivých školách.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje údaje o vývoji v subjektech, které vznikly na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0308/04/2013/ZK k řešení důsledků demografického vývoje (materiál RK-32-2015-67, př. 1).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o vývoji v subjektech, které vznikly na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0308/04/2013/ZK k řešení důsledků demografického vývoje dle materiálu RK-32-2015-67, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz