Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-62

RK-32-2015-62.doc  RK-32-2015-62pr01.doc  RK-32-2015-62pr02.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-32-2015-62
NázevAktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová, K. Prokešová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol č. 12/14 ze dne 18. 11. 2014 (dále jen Zásady ).
Do Zásad je třeba promítnout změny dle zákona č. 250/2000 Sb.
Návrh řešení OŠMS navrhuje orgánům kraje schválit nové znění Zásad dle materiálu RK-32-2015-62,
př. 1. Provedené změny se týkají především doplnění přílohy č. 1 Zásad - Žádost o dotaci na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol. Byly doplněny všechny náležitosti dle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. Některé změny se týkají přílohy č. 3 Zásad - Smlouva o poskytnutí dotace, kde byly provedeny úpravy podle § 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb. Další změny jsou formální nebo upřesňující administraci žádostí. Původní znění Zásad s vyznačenými změnami je v materiálu RK-32-2015-62, př. 2.
StanoviskaLegislativní výbor: Stanovisko bude doplněno na jednání zastupitelstva.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-32-2015-62, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz