Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-61

RK-32-2015-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-32-2015-61
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Zpracoval H. Hošková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 15. 9. 2015 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o tři průmyslové ploché pletací stroje BROTHER CK 35 se stojany, inventární čísla PL-c-26-1,
PL-c-27-1, PL-c-27-2, pořizovací cena každého stoje je 113 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Dva pletací stroje byly pořízeny v roce 1992 a jeden v roce 1994. Stroje jsou zastaralé, opotřebované s omezenou možností zajištění náhradních dílů. Pro výuku nejsou již pět let využívány. Nepotřebný majetek byl od 16. 9. 2015 nabídnut prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje. Během 14 dnů žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina
o ně neprojevila zájem. O dva pletací stroje projevily zájem bývalé studentky. Ředitel školy navrhuje 2 pletací stroje odprodat zájemkyním za cenu dle znaleckého posudku a třetí stroj zlikvidovat sešrotováním.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením tří průmyslových plochých pletacích strojů BROTHER CK 35 se stojany, inventární čísla PL-c-26-1, PL-c-27-1, PL-c-27-2, pořizovací cena každého stoje 113 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-32-2015-61.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz