Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-42

RK-32-2015-42.doc  RK-32-2015-42pr01.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-32-2015-42
NázevSublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu v Třebíči
Zpracoval S. Holbová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZa účelem zajištění udržitelnosti provozu kontaktního Family Pointu v Třebíči po skončení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje , reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76.00238, došlo ke dni 1. 10. 2015 k přechodu jeho provozování pod Město Třebíč.
Kraj Vysočina je na základě Smlouvy k provedení smluvních závazků Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, ze dne 9. 1. 2013, schválené usnesením rady kraje č. 0022/01/2013/RK, oprávněn poskytnout Městu Třebíč sublicenci pro užívání souhrnu chráněných práv duševního vlastnictví, tvořící kombinovanou národní ochrannou známku FAMILY POINT místo pro rodinu(r) a to prostřednictvím sublicenční smlouvy.
Účelem sublicenční smlouvy je vytvoření právních i faktických předpokladů pro užívání kombinované ochranné známky Family Point a souvisejícího know-how s jednotným obsahem, pod jednotným logem s využitím prvků jednotné vizuální identity mezi Krajem Vysočina a Městem Třebíč.
Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu v Třebíči je uvedena v materiálu RK-32-2015-42, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit sublicenční smlouvu za účelem provozování kontaktního Family Pointu v Třebíči, dle materiálu RK-32-2015-42, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít sublicenční smlouvu za účelem provozování kontaktního Family Pointu v Třebíči dle materiálu RK-32-2015-42, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz